/ Ngoại hối /

Hợp đồng giao dịch ngoại hối

Danh mục Giá trị hợp đồng Biến động giá thấp nhất
ĐÔ LA ÚC ĐỔI SANG CAD100,000 ĐÔ LA ÚC0.00001 CAD
ĐÔ LA ÚC ĐỔI SANG FRANC THỤY SĨ100,000 ĐÔ LA ÚC0.00001 FRANC THỤY SĨ
ĐÔ LA ÚC ĐỔI SANG YÊN NHẬT100,000 ĐÔ LA ÚC0.001 YÊN NHẬT
ĐÔ LA ÚC ĐỔI SANG NZD100,000 ĐÔ LA ÚC0.00001 NZD
ĐÔ LA ÚC ĐỔI SANG USD100,000 ĐÔ LA ÚC0.00001 USD
CAD ĐỔI SANG FRANC THỤY SĨ100,000 CAD0.00001 FRANC THỤY SĨ
CAD ĐỔI SANG YÊN NHẬT100,000 CAD0.001 YÊN NHẬT
FRANC THỤY SĨ ĐỔI SANG YEN100,000 FRANC THỤY SĨ0.001 YÊN NHẬT
EURO ĐỔI SANG ĐÔ LA ÚC100,000 EURO0.00001ĐÔ LA
EURO ĐỔI SANG CAD100,000 EURO0.00001 CAD
EURO ĐỔI SANG FRANC THỤY SĨ100,000 EURO0.00001 FRANC THỤY SĨ
EURO ĐỔI SANG BẢNG ANH100,000 EURO0.00001BẢNG ANH
EURO ĐỔI SANG YÊN NHẬT100,000 EURO0.001 YÊN NHẬT
EURO ĐỔI SANG NZD100,000 EURO0.00001 NZD
EURO ĐỔI SANG USD100,000 EURO0.00001 USD
BẢNG ANH ĐỔI SANG ĐÔ LA ÚC100,000 BẢNG ANH0.00001ĐÔ LA
BẢNG ANH ĐỔI SANG CAD100,000 BẢNG ANH0.00001 CAD
BẢNG ANH ĐỔI SANG FRANC THỤY SĨ100,000 BẢNG ANH0.00001 FRANC THỤY SĨ
BẢNG ANH ĐỔI SANG YÊN NHẬT100,000 BẢNG ANH0.001 YÊN NHẬT
BẢNG ANH ĐỔI SANG NZD100,000 BẢNG ANH0.00001 NZD
BẢNG ANH ĐỔI SANG USD100,000 BẢNG ANH0.00001 USD
NZD ĐỔI SANG CAD100,000 NZD0.00001 CAD
NZD ĐỔI SANG FRANC THỤY SĨ100,000 NZD0.00001 FRANC THỤY SĨ
NZD ĐỔI SANG YÊN NHẬT100,000 NZD0.001 YÊN NHẬT
NZD ĐỔI SANG USD100,000 NZD0.00001 USD
USD ĐỔI SANG CAD100,000 USD0.00001 CAD
USD ĐỔI SANG FRANC THỤY SĨ100,000 USD0.00001 FRANC THỤY SĨ
USD ĐỔI SANG YÊN NHẬT100,000 USD0.001 YÊN NHẬT
USD ĐỔI SANG CNH100,000 USD0.00001 RMB

Mức đóng băng và giới hạn giao dịch/lệnh dừng sẽ được điều chỉnh bất cứ khi nào tùy thuộc vào biến động của thị trường.

Thời gian giao dịch ngoại hối

Sản phẩm Thời gian mùa đông Thời gian mùa hè
Ngoại hối Thứ Hai 06:05 - Thứ bảy 05:55 Thứ hai 05: 05 - Thứ bảy 04:55
BJT

Thời gian kết toán ngoại hối và duy trì hệ thống hàng ngày

Sản phẩm Thời gian mùa đông Thời gian mùa hè
Ngoại hối 05:58 - 06:05 hàng ngày 04:58 - 05:05 hàng ngày
BJT

#Trong thời gian bảo trì hệ thống, các giao dịch sẽ tạm dừng, kể cả việc thực hiện lệnh
Giờ giao dịch trên đây chỉ mang tính tham khảo, công ty sẽ căn cứ theo ngày nghỉ của thị trường để điều chỉnh thời gian. Để có được thông tin thời gian giao dịch mới nhất, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH.

Quy tắc chi tiết về giao dịch ngoại hối

HỢP ĐỒNG Ngoại hối (trừ USD / CNH) USD ĐỔI SANG CNH
Lô hợp đồng (mỗi lô) 100,000
Biến động giá thấp nhất Liên quan đến 0,001 Yên Không liên quan đến 0,00001 Yên 0.00001
Chênh lệch Căn cứ biến động thị trường
Ký quỹ thấp nhất (theo mỗi lô)
Ký quỹ ban đầu: 1% số tiền trong hợp đồng mở Ký quỹ ban đầu: 2% số tiền trong hợp đồng mở
Thanh lý bắt buộc: 20% số tiền ký quỹ ban đầu
Ký quỹ khoá (một chiều)
Vị thế đóng: 30% số tiền ký quỹ ban đầu
Thanh lý bắt buộc vị thế đóng: 20% số tiền ký quỹ ban đầu
Giới hạn giao dịch/Lệnh dừng lỗ Ngoại hối (trừ USD / CNH) Chỉ chấp nhận giá giới hạn cách 15 pips đô so với giá thị trường; USD ĐỔI SANG CNH Chỉ chấp nhận giá giới hạn cách 25 pips đô so với giá thị trường
Khoảng thời gian giao dịch mới TỐI THIỂU 2S
Khoảng thời gian mở và đóng cửa TỐI THIỂU 2S
Nguyên tắc đặt hàng
GIÁ GIAO DỊCH ĐƠN HÀNG CỦA NỀN TẢNG ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO GIÁ THỊ TRƯỜNG THỰC TẾ
Mức đóng băng được đặt cho mỗi đơn hàng là 5 tick#

#Mức đóng băng và giới hạn giao dịch/lệnh dừng sẽ được điều chỉnh bất cứ khi nào tùy thuộc vào biến động của thị trường.
Lưu ý: Dữ liệu này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước
* THEO NHU CẦU KHÁCH HÀNG, CÁC YÊU CẦU KÝ QUỸ BAN ĐẦU CÓ THỂ THAY ĐỔI. ĐÒN BẨY CÀNG CAO, CƠ HỘI LỢI NHUẬN TIỀM NĂNG CÀNG LỚN, KÈM THEO ĐÓ LÀ RỦI RO THUA LỖ TIỀM ẨN KHÔNG NHỎ, CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NÊN CĂN CỨ VÀO MỤC TIÊU ĐẦU TƯ VÀ KHẢ NĂNG GÁNH VÁC RỦI RO CÁ NHÂN, TỪ ĐÓ ĐƯA RA ĐÁNH GIÁ ĐỘC LẬP HOẶC THAM KHẢO CÁC CỐ VẤN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP.
*Nếu giá trị tài sản ròng của tài khoản khách hàng thấp hơn yêu cầu ký quỹ thanh lý bắt buộc và công ty tin rằng số dư không đủ để chịu rủi ro thị trường liên quan, Tài chính Quốc tế Hantec có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) lựa chọn đóng hợp đồng của khách hàng mà không cần thông báo trước để bảo vệ sự mất mát khách hàng.
*Các yêu cầu ký quỹ có thể được thay đổi tùy thuộc vào tình hình thị trường.